+371 20 400 230   eveikals@nsking.eu  (8:30-16:00)

TERMINI UN NOTEIKUMI

TERMINU APRAKSTS

Pircējs – fiziska persona, kura veic pasūtījumu interneta veikalā www,nsking.eu, un ir pasūtītās preces saņēmējs.
Pārdevējswww.nsking.eu
„NITTIS“ SIA
Noliktavu iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130
LV40003546784
Interneta veikals – vietne Internetā, kurai interneta tīklā ir adrese . Pircējiem Interneta veikalā tiek piedāvāta pārdevēja prece, pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi. 
Vietne – www.nsking.eu 
Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai vietnē.
Pasūtījums – prece, kuru Pircējs izvēlējies un apmaksājis.
Piegādes veids – Pircēja ērtībai tiek piedāvāti 4 piegādes veidi. Sīkāk par piegādes veidiem variet iepazīties sadaļā „Piegāde”. 
Klientu apkalpošanas dienests –  SIA ”Nittis” personāls, kurš  veic Pircēja vietnē veikto pasūtījumu kontroli un apstrādi.

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Vietnes īpašnieks un administrators ir SIA „NITTIS“
1.2. Pasūtot preces interneta veikalā www.nsking.eu, Pircējs piekrīt SIA ”Nittis” preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).
1.3. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietotā informācija par preci ir publiskais piedāvājums. 
1.4. Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana. 
1.5. Pārdevējs patur tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

2. REĢISTRĀCIJA

2.1. Pasūtījuma noformēšana, ir pieejama vietnē reģistrētam lietotājiem. 
2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas precizitāti un ticamību, kuru Klients norāda, aizpildot reģistrācijas formu.
2.3. Pircējs apņemas neizpaust Vietnē reģistrēto lietotāju lietotājvārdus un paroles, kurus lietotājs norādījis, aizpildot registrācijas formu. Ja Pircējam radušās aizdomas, par lietotājvārda vai paroles izpaušanu vai radušās aizdomas, ka lietotājvārdu vai paroli izmanto trešā persona, Pircējs apņemas, nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot rakstisku iesniegumu uz riga@nsking.eu, kas satur skaidrojošu informāciju par situāciju. Iensiegums jānosūta no Pircēja reģistrācijas formā norādītās elektroniskās adreses.

3. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN TĀ IZPILDES TERMIŅI 

3.1. Pircējs noformē Pasūtījumu patstāvīgi vietnē www.nsking.eu.
3.2. Noformējot pasūtījumu, Pircējs norāda sekojošu informāciju: 
- Pircēja un/vai pasūtījuma saņēmēja vārdu, uzvārdu,
- Piegādes veidu,
- Piegādes adresi,
- Kontakttālruni,
- Elektroniskā pasta adresi.
3.3. Pēc pasūtījuma noformēšanas, Pircējam uz elektroniskā pasta adresi, tiek nosūtīta informācija par pasūtījuma statusu. 
3.4. Pasūtījums ir veiksmīgi noformēts pilnas apmaksas gadījumā, tikai pēc tam Pārdevēja servisa dienests uzsāk to apstrādi. 
3.5. Ja preces atlikums noliktavā būs piejams Pircēja pasūtījumā norādītajā daudzumā, šis skaits tiks piegādāts uz Pircēja norādīto piegādes adresi. Ja norādītais daudzums noliktavā nebūs pieejams, Pārdevējs sazināsies ar Pircēju pa reģistrācijas formā norādīto elektronisko pastu vai telefona numuru, un Pircēja pasūtījums tiks koriģēts vai anulēts, atkarībā no Pircēja vēlmes. 
3.6. Preces piegādes termiņš ir atkarīgs no piegādes reģiona un adreses, kā arī no attiecīgā piegādes dienesta darba, kurš nodrošina pasūtījuma piegādi. Piegādes termiņš nav tieši atkarīgs no Pārdevēja. 
3.7.  Pircējs var atteikties no jau apmaksāta pasūtījuma vai veikt tajā korkcijas, līdz brīdim, kamēr pasūtītā prece atrodas SIA ”Nittis” noliktavā. Ja pasūtījumā tiek veiktas korekcijas, iepriekšējo pasūtījumu anulē un formē jaunu. Naudas summa, par pasūtījumu no kura Pircējs atteicies vai veicis korekcijas, tiek atgriezta Pircēja kontā. Naudas atgriešanas termiņš atkarīgs no banka politikas, nevis no Pārdevēja. Tiklīdz klients e-pastā saņem informāciju par to, ka pasūtījums ir izsūtīts no noliktavas – anulēt vai koriģēt pasūtījumu vairs nav iespējams.   
3.8.  Vietnē izvietotie informācijas materiāli, nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu utml. īpašības). Pirms pasūtījuma noformēšanas, Pircējam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja, lai noskaidrotu detalizētēku informāciju par izvēlēto preci. Ja Pircējs nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Pircējam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.
3.9. Interneta veikalā www.nsking.eu ievietotam preču aprakstam ir tikai informatīvs raksturs, un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp apmeklētāju vai Pircēju un Pārdevēju. Preces apraksts var neatbilst Pircēja informatīvo pieprasījumu kritērijiem. 
3.10. Pārdevējs nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu Pircēja displejā.   

4. PIEGĀDE

4.1. Preces piegāde tiek veikta visos Latvijas reģionos.  
4.2. Pārdevējs dara visu no tā atkarīgo, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami preces piegādes kavējumi, tieši no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. 
4.3.  Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājumu risks nonāk Pircēja pārziņā, brīdī, kad Pircējs saņem Pasūtījumu. 
4.4. Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam un ir nozaudēta, pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecnājumu-aktu vai kompensāciju. 
4.5. Piegādes veidi ir norādīti vietnē sadaļā "Piegāde".
4.6. Pasūtījums tiek piegādāts Pircējam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šī Pasūtījuma saņēmējs.

5. APMAKSA

5.1. Visas cenas par precēm ir norādītas eiro, ieskaitot PVN. Izmaksas par preču piegādi Pircējam nav iekļautas preces cenā.   
5.2. Visi apmaksas veidi ir aprakstīti sadaļā „Maksājumi”. 
5.3. Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc pilnīgas Pasūtījuma apmaksas. Pasūtītā prece netiek rezervēta.  
5.4. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Pircējam atlaides precei un piedāvāt piedalīties bonusu programmās, un citās akcijās. Pārdevējs ir tiesīgs noteiktās atlaides, bonusu programmas u.c. akcijas vienpusēji mainīt.

6. PRECES ATGRIEŠANA

6.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītas preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģināls iesaiņojums un marķējums. 
6.2. Gadījumā, ja Pircējam ir atteikuma tiesības no preces, un viņš atsakās no iegādātās Preces 6.1.apakšpunkta kārtībā: Pārdevējs izmaksā pilnu atgrieztās preces vērtību. 
6.3. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Pircēja preci vai dažos gadījumos ieturēt kompensāciju, ja prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, uz preces ir manāmas lietošanas pēdas, piemēram: skrāpējumi un līdzīgi vizuāli defekti.
6.4. Pārdevējs nesniedz preces apmaiņas pakalpojumus, Pircējs var atgriezt jebkuru produktu, ar kuru nav pilnīgi apmierināts (skat. 6.1. p.) 14 dienu laikā no tās saņemšanas brīža un/vai noformēt jaunu pasūtījumu.   
6.5. Naudas līdzekļi tiek atgriezti Pircējam tādā veidā, kādu Klients izmantoja apmaksājot Pasūtījumu.
6.6.  Ar detalizētu informāciju par naudas līdzekļu atgriešanas kārtību var iepazīties veidnē sadaļā "Preču atgriešana". 
6.7. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošības saglabāšanu, visā tiesību uz atteikumu termiņa laikā. 
6.8. Ar Preces lietošanas uzsākšanu, Paterētājs apliecina, ka Prece atbilst pasūtītajai precei, un tā nav atgriežama.

7. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

7.1.  Visa vietnē publicēta tekstuāla un grafiska informācija aizsargāta un pieder Pārdevējam.

8. GARANTIJAS UN ATBILDĪBA  

8.1. Pārdevējs nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pircējam, preces nepareizas lietošanas rezultātā. 
8.2. Vietne www.nsking.eu satur saites uz citām tīmekļa vietnēm, kam var nebūt nekādas saistības ar www.nsking.eu vai Pārdevēju. Pārdevējs nekontrolē un neuzrauga šīs tīmekļa vietnes vai to tīmekļa saturu. Pārdevējs nevar tikt uzskatīts par atbildīgu par šo vietņu tīmekļa saturu un to pieņemtajiem noteikumiem attiecībā uz Jūsu privātumu un Jūsu personiskās informācijas apstrādi, kamēr apmeklējat šīs tīmekļa vietnes. Lūdzam pievērst uzmanību, kad apmeklējat šīs tīmekļa vietnes no saitēm, kas ved no www.nsking.eu, un rūpīgi izlasiet to lietošanas noteikumus un nosacījumus un privātuma politiku.
Vietnes www.nsking.eu privātuma politika neattiecas uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Vietne www.nsking.eu nodrošina saites uz citām tīmekļa vietnēm tikai, lai palīdzētu tās lietotājiem viņu meklējumos un tīklklejošanas darbībās un, lai atļautu saites uz citām tīmekļa vietnēm Internetā. Ja Pārdevējs nodrošina saites uz citām tīmekļa vietnēm, tas nenozīmē, ka Pārdevējs iesaka izmantot šīs tīmekļa vietnes un sniedz garantijas attiecībā uz to tīmekļa saturu vai šo tīmekļa vietņu sniegtajiem pakalpojumiem un precēm Interneta lietotājiem.
8.3. Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Pircēju trešajām personām. 
8.4. Preču aprakstiem vietnē www.nsking.eu  ir vienīgi informatīvs raksturs un šīs informācijas izmantošana nerada juridisko pienākumu izveidošanos starp apmeklētāju vai Pircēju un Pārdevēju. Preces apraksta precizitāte var neatbilst Pircēju informatīvā pieprasījuma kritērijem. 
8.5. Pārdevējs nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu Pircēja displejā.

9. PERSONĪGĀS INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE

9.1. Pircēja personiskā informācija tiks apstrādāta sekojošiem mērķiem:
-  kad Pircējs veic reģistrāciju www.nsking.eu tīmekļa vietnē, Pārdevējs apkopo Pircēja personisko informāciju (piemēram, vārdu, uzvārdu, paroli, e-pasta adresi, dzimumu utml. ziņas par Picēju) no reģistrācijas veidlapas, lai sniegtu Pircējam pakalpojumus www.nsking.eu rezervētajās piekļuves zonās un nosūtītu Pircējam informatīvos ziņojumu (ja Pircējs izvēlējas šo pakalpojumu);
-  ja Pircējam nepieciešama palīdzība no klientu apkalpošanas centra, Pārdevējs apkopo Pircēja personisko informāciju (piemēram, vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, paroli utml. informāciju par Pircēju) ar mērķi, kas ir stingri noteikts, lai sniegtu Pircējam klientu apkalpošanas pakalpojumus, kas attiecas uz www.nsking.eu pakalpojumiem un preču iegādi;
- kad Pircējs izpilda iepirkumu procedūras attiecībā uz precēm, kas tiek pārdotas www.nsking.eu, Pārdevējs apkopo Pircēja personisko informāciju (piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kredītkartes numurs, bankas konts, telefona numurs utml. ziņas par Pircēju ) pasūtījuma veidlapā, lai pārdotu Pircējam pasūtītās preces;
- ja Pircējam nepieciešama tehniska palīdzība, Pārdevējs ievāc un apstrādā Pircēja personisko informāciju, lai sniegtu Pircējam informāciju par navigāciju vietnē, pārlūkprogrammas saderību un www.nsking.eu tīmekļa lapu apskati vai ielādēšanu;
-  izveidojot Vēlmju sarakstu, Pārdevējs apstrādā Pircēja personisko informāciju, lai pielāgotu Pārdevēja pakalpojumus preču iegādei no www.nsking.eu.
9.2. Pircēja personisko informāciju galvenokārt apstrādā elektroniskie līdzekļi un dažos gadījumos drukāti līdzekļi, piemēram, kad personiskās informācijas apstrāde ir nepieciešama, lai novērstu krāpšanos www.nsking.eu vietnē.
9.3. Pircēja personiskā informācija netiks izpausta trešajām personām nolūkā, kas nav atļauts ar likumu, vai bez skaidras Pircēja piekrišanas.
Personiskā informācija var tikt atklāta trešajām personām tikai, ja tas ir nepieciešams pasūtījuma apstrādei. Piemēram, Pircēja personiskā informācija tiek atklāta bankas dienestam, lai veiktu elektroniskos attālināta maksājuma pakalpojumus, izmantojot kredītkarti, kad Pircējs iegādājas produktu no www.nsking.eu. Turklāt informācija var tikt atklāta policijai vai tiesas varas iestādēm saskaņā ar likumu un pēc šādu organizāciju formāla pieprasījuma, piemēram, ja Pārdevējam nepieciešams novērst krāpšanos vietnē www.nsking.eu (krāpšanas apkarošanas pakalpojumi).
9.4. Pārdevējs informē, ka apstrādā lietotāju personisko informāciju ar mērķi, kas ir cieši saistīts ar pakalpojumu sniegšanu vietnē www.nsking.eu, līgumu noformēšanu saistībā ar preču pārdošanu un iegādi www.nsking.eu, un pēc Pircēja piekrišanas saņemšanas, nosūtīs informāciju par jaunām komerciālām iniciatīvām un akcijām, kas ir cieši saistītas ar tīmekļa vietnes darbībām un pakalpojumiem.
9.5. Pārdevējs apstrādās Pircēja personisko informāciju tiešā mārketinga nolūkā, ieskaitot, pa e-pastu, tikai pēc piekrišanas saņemšanas. Pārdevējs garantē, ka Pircējs jebkurā laikā un nenorādot iemeslu var izmantot tiesības nesaņemt tālākus paziņojumus, kas saistīti ar konkrētiem pakalpojumiem pēc pieprasījuma.
9.6. Pārdevējam var būt piekļuve trešo personu personiskajai informācijai, ko tieši atklāja to lietotāji, piemēram sekojošos gadījumos: 
- ja lietotājs ir nopircis preci, kas jānosūta draugam, 
- kad lietotājs, kas apmaksā preci, atšķiras no preces saņēmēja,
- kad lietotājs vēlas draugam ieteikt www.nsking.eu pakalpojumu vai konkrētas preces pārdošanu.
Visos augstākminētajos gadījumos Pārdevējs lūdz pārliecināties, ka ir saņemta šo personu piekrišana, pirms atklāt viņu personisko informāciju Pārdevējam, un pārliecinieties, ka trešā persona informēta par šo Privātuma politiku; Pircējs ir vienīgā persona, kas ir atbildīga saistībā ar informācijas un datu izpaušanu attiecībā uz šādām trešajām personām, ja viņas nav devušas skaidru savu piekrišanu tam, un par nepareizu un nelikumīgu šīs informācijas izmantošanu.
9.7. Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes www.nsking.eu apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai. 
9.8. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja vietnē publiskajā formā sniegto informāciju.

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1 Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana. 
10.2 Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs var sazināties ar Pārdeveja Klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 
10.3 Ja tiesa atzīs par spēkā neesošu kādu no minēto Noteikumu punktu, tas nenozīmē, ka pārējie šo Noteikumu punkti uzskatāmi par spēkā neesošiem.